Apian Dot 1, 2018
Apian Dot 1, 2018

30x23x3 inches, stardust, acrylic, on aluminum

Apian Dot 1, 2018
Apian Dot 1, 2018

30x23x3 inches, stardust, acrylic, on aluminum

show thumbnails